Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ

413

Thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban An toàn giao thông quốc gia và của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ATGT trong cộng đồng, phòng ngừa những vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra; Ban ATGT tỉnh đã có văn bản số 53/BATGT, gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan tuyên truyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động, các tổ chức hội, đoàn thể, các huyện, thành phố để chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về ATGT đường bộ.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh huy động lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT; tham mưu cho UBND các cấp thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng vỉa hè, lòng lề đường; đặc biệt là đối với các chợ thường xuyên họp ven các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ, tỉnh lộ.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về hành lang an toàn giao thông; chỉ đạo Thanh tra giao thông trong khi tuần tra phát hiện các trường hợp vi phạm về hành lang an toàn giao thông, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ngăn chặn và xử lý kịp thời phòng ngừa TNGT xảy ra.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT; xây dựng các phóng sự, tin, bài tuyên truyền các quy định về việc sử dụng vỉa hè, lòng lề đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông để tuyên truyền đến đông đảo nhân dân. ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, đặc biệt là không sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định làm mất ATGT.

Ban ATGT các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng không phục vụ giao thông. Xóa bỏ các chợ tự phát ven các tuyến đường.

Tham mưu cho UBND cùng cấp có phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương tổ chức liên hoan, hiếu hỉ. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng thì phải xin phép các cơ quan chức năng và phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông.

Trần Dũng ( theo báo Ninh Bình)