Ninh Bình triển khai xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên

75

Để kịp thời phát hiện và khoanh vùng dập dịch COVID-19, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng.