Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018

332

Ngày 21/3, đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bùi Văn Phương, TUV, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 – 2018 tại Công an tỉnh và một số đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC tại công ty TNHHXNK Tài Anh.

Tham gia đoàn giám sát còn có lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh…

Tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Văn Phương, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đã đề nghị Công an tỉnh chỉ ra thực trạng, những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC trên địa bàn trong thời gian qua, trong đó đoàn tập trung xem xét đến các yếu tố liên quan đến những vướng mắc; cách bố trí lực lượng, phương tiện; công tác quản lý Nhà nước.

Công tác phối hợp; trách nhiệm trong việc bố trí lực lượng chuyên môn; tính phù hợp với thực tiễn trong công tác PCCC trên địa bàn; nguyên nhân dẫn đến một số vụ cháy nổ trên địa bàn; những đề xuất, kiến nghị…Qua đó, nhằm tổng hợp các thông tin về công tác PCCC trên địa bàn để đưa ra kết luận của đoàn giám sát, góp phần thực hiện tốt chính sách pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, đại diện Công an tỉnh đã báo cáo khái quát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2018, trong đó nổi bật là Công an tỉnh đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC tới các tầng lớp nhân dân. Thực hiện kiểm tra hồ sơ các dự án, công trình theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước, trong 5 năm đã tiếp nhận và giải quyết 350 hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về PCCC, nghiệm thu 329 dự án, công trình; đóng góp ý kiến về công tác PCCC co 256 dự án, công trình.

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra trên 10 nghìn lượt, xử phạt vi phạm hành chính về PCCC đối với 299 trường hợp vi phạm… Đã điều tra được 71/85 vụ cháy = 83,5%. Đồng thời, Công an tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: Biên chế cho lực lượng cảnh sát PCCC còn thiếu so với yêu cầu. Phương tiện chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ chủ yếu do Bộ Công an cấp nhưng số lượng còn hạn chế, địa phương chưa bố trí nguồn ngân sách để trang bị các dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy.

Tổ chức lực lượng PCCC một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Chế độ, chính sách đối với lực lượng PCCC, lực lượng tham gia chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục thiếu sót ở một số địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp chưa kịp thời… Đồng thời, đại diện Công an tỉnh cũng nêu ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể tại mỗi đơn vị, cơ sở trong công tác PCCC.

Trong dịp này, đoàn giám sát đã giám sát việc thực hiện công tác PCCC tại Công ty TNHH XNK Tài Anh (khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn) và khách sạn HoàngSơn (thành phố Ninh Bình).

 Tin, ảnh: Kiều Ân ( theo báo Ninh Bình)