Giới thiệu vẻ đẹp của Ninh Bình qua Ảnh

255

Ninh bình với địa danh nổi tiếng: Cố đô Hoa Lư, Núi thúy-Sông vân, Tràng An – Bái Đính, Tam Cốc – Bích Động, Nhà thờ đá Phát Diệm…