Phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

243

Sáng 14/3, tại Đài PT&TH tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức phát động cuộc thi báo chí với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài PT&TH tỉnh, Sở Văn hóa & thể thao, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo, phóng viên cùng dự.

ninh binh
Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Ảnh: Minh Quang

Cuộc thi được phát động đến đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm được đăng, phát từ ngày 15/3/2019 đến ngày 25/10/2019, trên các loại hình báo chí của Trung ương và địa phương, thuộc các thể loại: Tọa đàm, bình luận, phóng sự, phóng sự – điều tra, ghi nhanh, ghi chép, bài báo, ảnh báo chí. Các tác phẩm báo chí dự thi thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, ngắn gọn, xúc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu. Tác giả phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của tác phẩm.

Cuộc thi báo chí với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 là việc làm ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc của đội ngũ những người làm báo Ninh Bình góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thông qua chủ đề với tác phẩm của mình, các nhà báo, hội viên, phóng viên, cộng tác viên sẽ đi sâu làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Cùng với đó phát hiện, biểu dương, nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong học và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng.

Đồng thời phản ánh khí thế tinh thần hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Hạnh Chi ( theo báo Ninh Bình)