119 công dân hoàn thành cách ly y tế tại Ninh Bình

284

Ngày 16/3, Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ bàn giao 119 công dân Việt Nam hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại đơn vị trở về địa phương.