Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước năm 2018

315

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phong trào thi đua yêu nước của huyện trong năm 2018 đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp sáng tạo, có sức lan tỏa và nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đấy kinh tế- xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững.

Tuổi trẻ Yên Mô chung tay xây dựng NTM

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của huyện. Nổi bật ngành nông nghiệp có “Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” mà trọng tâm là thi đua thực hiện có hiệu quả thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện về thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, ngành văn hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, ngành Y tế với phong trào thi đua “Rèn luyện nâng cao y đức, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân”, ngành Lao động- Thương binh và xã hội với phong trào  “Giảm nghèo, giải quyết việc làm” và lực lượng vũ trang thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và phong trào “Thi đua quyết thắng”.

Song hành với phong trào thi đua của khối các cơ quan chính quyền và công tác Đảng, các phong trào thi đua của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cũng được đẩy mạnh, tiêu biểu như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Cựu chiến binh với phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững làm giầu hợp pháp”, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với các phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Hội phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” , đặc biệt phong trào  “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân đã có đóng góp quan trọng vào ciệc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Nhờ đó năm 2018 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện đạt kết quả toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,95% vượt 1,57 so với với kế hoạch và tăng 1,8% so với năm 2017; Giá trị thu nhập bình quân trên 01 ha canh tác đạt 117,9 triệu đồng/ha/năm tăng 7,9 triệu đồng/ha/năm so với năm 2017. Phong trào thi đua thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển mạnh, toàn huyện đã, mở rộng diện tích canh tác 4 vụ/năm với quy mô 34,8 ha tăng 29,8 ha so với năm 2017 cho giá trị thu hoạch từ 300- 350 triệu đồng/ha dẫn đầu trong phong trào này là các xã Yên Thái, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Từ, Yên Phong, Mai Sơn và Yên Đồng. Đã có nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, như: Mô hình xây dựng trang trại chăn nuôi thỏ thương phẩm khép kín của gia đình ông Phạm Văn Giảng, xã Khánh Dương và ông Nguyễn Văn Nhanh, xã Yên Đồng, mỗi trang trại có quy mô nuôi 1.000 con/lứa; ông Tống Viết Lư, xóm 3 xã Mai Sơn chuyển đổi 04 ha trồng rau sạch, cây ăn quả, thu lãi trên 600 triệu đồng/năm; ông Ngô Thái Dương, thôn Quảng Từ xã Yên Từ chuyển đổi 03 ha trồng dưa, bí xanh, táo thu lãi 300- 400 triệu đồng/năm và ông Trần Trung Tín, xóm Giải Cờ xã Yên Đồng chuyển đổi 02 ha trồng chuối tây + lúa cá thu lãi trên 200 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới Phong và Yên Mạc. Giá trị sản xuất CN- TTCN năm 2018 đạt 940 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch, tăng 131 tỷ đồng so với năm 2017., các đơn vị có giá trị sản xuất CN- TTCN đạt cao là các xã Yên Lâm, Mai Sơn và Thị trấn Yên Thịnh. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng ước đạt 1.222 tỷ, đạt 94,4% kế hoạch tăng 134,9 tỷ đồng so với năm 2017. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 241,120 tỷ đồng, đạt 370,95% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm. Có thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 49/53 trường; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,75% giảm 1,87% so năm 2017.

Với những thành tích đã đạt được trong năm toàn huyện có 02 tập thể, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 02 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 10 tập thể được UBND tỉnh, Bộ ngành Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 86 Bằng khen cho tập thể và cá nhân, công nhận 12 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 01 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”. 2.233 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” và Giấy khen, đó cũng là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện trong năm qua./.

 

Lã Phú Thịnh-  Công chức phòng Nội vụ ( theo yenmo.ninhbinh.gov.vn)