Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức hội nghị phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trên địa bàn huyện năm 2019

298

Chiều 3/5, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị phát triển khai, phát động cuộc thi viết “ Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trên địa bàn huyện năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Trưởng BTC cuộc thi dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức; Tổ thư ký cuộc thi cấp huyện và Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành luật đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, thông qua cuộc thi, góp phần thiết thực hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết bằng chữ tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy (không photocopy). Nội dung tìm hiểu Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối tượng dự thi là cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh THCS, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi viết “ tìm hiểu Luật An ninh mạng” trên địa bàn huyện năm 2019

Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 3/2019 đến hết tháng 7/2019. Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân cùng một số giải phụ khác.

Hội nghị đã nghe công bố quyết định của UBND huyện về thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC cuộc thi.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Trưởng BTC cuộc thi yêu cầu các thành viên BTC; Tổ thư ký cuộc thi; các ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia, đảm bảo cho cuộc thi đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Phòng Tư pháp huyện, là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tích cực tham mưu cho BTC hoàn thiện đề cương, gợi ý trả lời; kịp thời chấn chỉnh, loại bỏ các bài viết có nội dung sai trái với mục đích của cuộc thi.

Đăng Khôi – Đài Truyền thanh huyện ( theo kimson.ninhbinh.gov.vn)