Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

293

Chiều 13/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS&NO) năm 2019 đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố. Đồng chí Vường Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 chủ trì hội nghị. Tham dự có: Các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo TĐTDS&NO Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

ninh binh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo TĐTDS&NO tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo và văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh dự hội nghị. Dự hội nghị ở đầu cầu các huyện, thành phố có các đồng chí là Trưởng ban chỉ đạo TĐTDS&NO cấp huyện, các thành viên Ban chỉ đạo, văn phòng Ban chỉ đạo cấp huyện; Trưởng ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn và cán bộ thống kê. Tổng số đầu cầu tham gia hội nghị là trên 700 đầu cầu.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo TĐTDS&NO, đến thời điểm này các địa phương và bộ, ngành đã cơ bản hoàn tất giai đoạn I của cuộc Tổng điều tra với các công việc chuẩn bị như: Vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn điều tra và cả nước có 217.586 địa bàn điều tra; lập bảng kê hộ với khoảng 26,2 triệu hộ và trên 94 triệu người; tập huấn sử dụng CAPI cho các tổ trưởng và điều tra viên trong việc thu thập thông tin khi thực hiện Tổng điều tra với khoảng 9.300 giám sát viên và 110.000 điều tra viên.

Tại tỉnh Ninh Bình, đã hoàn thành giai đoạn I của TĐTDS&NO với 2017 địa bàn điều tra hộ (trong đó có 926 địa bàn mẫu, 1091 địa bàn toàn bộ) và 302 địa bàn điều tra đặc thù. Toàn tỉnh đã tuyển chọn 1.098 điều tra viên (có 54 điều tra viên dự bị) và 145 tổ trưởng và dã kết thúc tập huấn sử dụng CAPI trong điều tra thu thập thông tin cho tổ trưởng và điều tra viên. Có thể thấy, mọi công việc đã hoàn tất và chỉ chờ đến giờ “G”(0h ngày 1/4/2019) là đồng loạt tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các địa biểu ở các địa phương, bộ ngành tham gia ý kiến, nêu rõ công việc đã làm, những khó khăn và kiến nghị, đề nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Vường Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, bộ, ngành về những công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra.

Đây là cuộc tổng điều tra mà Trung ương và Chính phủ, Quốc hội rất quan tâm và hết sức coi trọng về mặt chất lượng, để đánh giá chất lượng dân số, chất lượng về điều kiện sống và nhà ở, chứ không đơn thuần chỉ là chỉ tiêu về mặt số lượng; hướng tới chuyển trọng tâm từ việc kiểm soát số lượng dân số sang chất lượng, gắn vấn đề dân số với phát triển bền vững và thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Vì vậy, dữ liệu đầu ra phải đảm bảo đầy đủ nhất, chính xác nhất, chi phí tiết kiệm nhất, thời gian thực hiện ngắn nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận Tổng cục Thống kê đã có những thay đổi đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ cuộc điều tra, với nhiều phương pháp điều tra thu thập thông tin trực tiếp và gián tiếp, hình thức thu thập cả phiếu điện tử, phiếu in sẵn và qua điện thoại di động. Với các cách làm này, hy vọng sẽ mang lại tiện lợi, đẩy nhanh tiến độ, độ tin cậy của điều tra tăng lên và việc tổng hợp báo cáo tiến độ sẽ nhanh hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo tốt hạ tầng thông tin, giúp cho truyền tải dữ liệu thuận lợi, nhanh, chính xác đầy đủ; Bộ Công an cùng với việc làm tốt công tác Tổng điều tra trong ngành còn phải đảm bảo tốt về an ninh, trật tự cho cuộc Tổng điều tra.

Đinh Chúc- Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)