Lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng

317

Tối 10/4 (6/3AL), tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu lịch triều đế vương, chiến sĩ trận vong và thả hoa đăng cầu quốc thái dân an. Đây là một phần lễ trong chương trình lễ hội Hoa Lư 2019. Hàng nghìn người dân, du khách và phật tử đã tham gia cầu nguyện và thả hoa đăng trên dòng sông Sào Khê, xã Trường Yên.

Người dân tham gia thả hoa đăng trên dòng sông Sào Khê.

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an là một nghi thức quốc gia có từ thời Lý, do đích thân vua chủ trì, với tên gọi lễ hội đèn Quảng Chiếu, nhằm tạo mối liên hệ gần gũi giữa Triều đình và nhân dân qua các sinh hoạt văn hóa tâm linh, khẳng định vị thế của quốc gia, dân tộc, nêu cao tinh thần từ bi bác ái, uống nước nhớ nguồn, mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của người dân.

Tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, lễ hội hoa đăng đã trở thành nghi lễ truyền thống tại lễ hội Hoa Lư. Hàng năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ hội hoa đăng để các tăng ni, phật tử, nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, tưởng nhớ công lao của Đinh Tiên Hoàng đế và các bậc tiền nhân.

Nghi thức thả đèn hoa đăng.

Tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại buổi lễ, các đại biểu và hàng trăm tăng ni, phật tử cùng du khách đã làm lễ niệm hương cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước được siêu thoát. Đồng thời cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân được an khang, thịnh vượng.

Sau các nghi thức tưởng niệm, các đại biểu và người dân đã thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng trên sông Sào Khê.

Hạnh Chi- Minh Quang ( theo báo Ninh Bình)