Nét đẹp lễ hội Kỳ Phúc, thôn Yên Liêu Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô

164

Lễ hội truyền thống là “bảo tàng” phong phú về đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, củng cố tinh thần, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và nguồn cội. Đây là một loại hình sinh hoạt văn hóa đặc biệt có tính tập thể, phản ánh tín ngưỡng và sinh hoạt của người dân trong lao động sản xuất, trong việc tái hiện lại các sự kiện lịch sử.

Hằng năm, cứ vào ngày 14 và 15 tháng 2 âm lịch, lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, xã Khánh Thịnh được tổ chức tại đình. Lễ hội tổ chức để tưởng nhớ các vị Thành hoàng làng, các vị anh hùng dân tộc, những người đã có công dựng làng, giữ nước.

Lễ hội cũng là dịp để con cháu tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền bối, những người đã có công lao sinh thành, nuôi dưỡng, là hình thức giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

** Sau đây là một số hình ảnh của lễ hội:

Theo Minh Thúy (nbtv.vn)