Ninh Bình tập trung giải quyết những vụ thi hành án có giá trị lớn

311

Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều giải pháp, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) Ninh Bình đang nỗ lực bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao trong năm 2019.

Cục THADS Ninh Bình tổ chức cưỡng chế THADS.

Để tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc về mọi mặt trong hoạt động THADS  Cục trưởng Cục THADS tỉnh thường xuyên chỉ đạo, có văn bản  yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Chấp hành viên, công chức thuộc quyền quản lý nhằm đảm bảo kế hoạch công tác năm triển khai đúng tiến độ, đúng luật định, thực hiện vượt các chỉ tiêu đề ra, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tại các đơn vị.

Cục THADS cũng chỉ đạo các Chấp hành viên phải chủ động rà soát, xác minh, đôn đốc thi hành án, lập kế hoạch giải quyết từng vụ việc. Lãnh đạo Cục THADS và lãnh đạo các Chi cục THADS trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra sát sao, tập trung lực lượng giải quyết ngay các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là những việc có giá trị lớn, gắn trách nhiệm của cá nhân Chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án với kết quả thi hành án.

Mới đây, Cục THADS tỉnh đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Cục trưởng làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí là Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục đã làm việc với các đơn vị có kết quả THADS đạt tỷ lệ thấp.

Tại buổi làm việc Lãnh đạo các đơn vị, Chấp hành viên đã báo cáo những vướng mắc, khó khăn, đề xuất biện pháp giải quyết đối với từng vụ việc thi hành án cụ thể. Trên cơ sở đó đã giúp lãnh đạo Cục nắm bắt được nội dung từng vụ việc cụ thể để có định hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, có số tiền phải thu lớn, Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp nghiên cứu, nhanh chóng có biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết hoặc trực tiếp tổ chức thi hành.

Cục THADS cho biết, 5 tháng đầu năm, Ninh Bình đã giải quyết xong: 1.172 việc, trong số có điều kiện thi hành đã giải quyết xong: 34.133.799.000đ. Các cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình đã làm tốt công tác  vận động, giáo dục  thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án nên không phải áp dụng  biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, Cục THADS tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS trong tỉnh, đảm bảo đủ chức danh lãnh đạo quản lý, các chức danh Tư pháp tại Cục và các Chi cục THADS huyện, thành phố, hoàn tất quy trình và thủ tục đề nghị bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng công chức; xây dựng các đơn vị thi hành án trong tỉnh thực sự vững mạnh.

Tiếp tục tổ chức triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả trong toàn ngành Nghị quyết Trung ương 4; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Chỉ thị số 05- CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội công chức THADS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và gương mẫu.

Tập trung mọi nguồn lực, tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, đôn đốc thủ trưởng các đơn vị, Chấp hành viên, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, kinh tế tham nhũng, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tăng cường quản lý chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, khắc phục những vi phạm, thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ. Giải quyết đúng thời hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế để xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình; tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp còn tồn đọng, kéo dài.

 Theo Báo pháp luật