Home Tags Bảo hiểm xã hội

Tag: bảo hiểm xã hội

Bế tắc xử lý doanh nghiệp nợ BHXH

Đến nay, tổng số nợ BHXH rất khó đòi, thậm chí không có khả năng thu hồi, đã lên đến 6.654 tỉ đồng Hải Phòng...

TIN MỚI