Home Tags Bệnh viện Mắt Trung

Tag: Bệnh viện Mắt Trung

Người thứ 320 hiến tặng giác mạc để lại ánh sáng...

 Ông Nguyễn Văn Huyến là người thứ 320 của tỉnh Ninh Bình đem lại ánh sang đến với những bệnh nhân mù lòa do...

TIN MỚI