Home Tags Công ty cổ phần Giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao

Tag: Công ty cổ phần Giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao

Chọn tạo giống, khai thác chế biến sữa dê quy mô...

Hiện nay, giống dê đang nuôi ở Ninh Bình phần lớn là các giống dê lai, dê cỏ thuần chỉ chiếm một phần rất...

TIN MỚI