Home Tags Cụm công nghiệp Khánh Nhạc

Tag: Cụm công nghiệp Khánh Nhạc

Điểm sáng về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn...

Năm 2018, LĐLĐ huyện Yên Khánh đã thành lập mới 3 Công đoàn cơ sở (CĐCS), đạt 150% chỉ tiêu; kết nạp hơn 1.100...

TIN MỚI