Home Tags Đặng Thanh Tân

Tag: Đặng Thanh Tân

Hiệu quả mô hình nuôi tôm công nghệ cao thích ứng...

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao đáy lót bạt có mái che của gia đình anh Đặng Thanh Tân - Khối 8, Thị...

TIN MỚI