Home Tags đau lòng ở xóm điên

Tag: đau lòng ở xóm điên

Khánh Tiên, xóm nhiều người điên nhất Ninh Bình

Ở một cái xóm nghèo chưa đến 80 hộ dân nhưng hiện có đến 15 người bị tâm thần, chưa kể những người đã...

TIN MỚI