Home Tags Hiến giác mạc

Tag: hiến giác mạc

Người thứ 320 hiến tặng giác mạc để lại ánh sáng...

 Ông Nguyễn Văn Huyến là người thứ 320 của tỉnh Ninh Bình đem lại ánh sang đến với những bệnh nhân mù lòa do...

Một xã có hơn 500 người hiến giác mạc!

Tại tỉnh Ninh Bình, năm 2007, từ người đầu tiên của tỉnh hiến giác mạc, đến nay có hơn 10.000 người đăng ký sẽ...

TIN MỚI