Home Tags Rác thải

Tag: rác thải

Tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt vùng...

Theo thống kê của ngành chức năng, tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 154.000 tấn/năm, trong đó...

TIN MỚI