Home Tags Thương binh và Xã hội Ninh Bình

Tag: Thương binh và Xã hội Ninh Bình

Triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo gắn với giải...

Ngày 19/3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo, gắn với...

Chung tay chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) trên địa bàn tỉnh đã được các cơ...

TIN MỚI