Home Tags Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tag: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ninh Bình sẵn sàng thực hiện Tổng điều tra dân số...

Theo quy định, cứ 10 năm lại thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở và được thực hiện vào năm có...

TIN MỚI