Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

311

Sáng nay (7/5), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Phương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình

Các đại biểu đã nghe đại diện Thanh tra Chính phủ triển khai Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về Kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các tỉnh sớm thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kép dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản tình trạng này, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2016.

Các địa phương cần xác định kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kép dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Việc giải quyết phải dựa trên cơ sở chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo được sự đồng thuận trong xác định phương án giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Cần chủ động rà soát giải quyết theo thẩm quyền, đề xuất những vướng mắc, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để nhanh chóng xử lý vụ việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Thanh Nga ( theo nbtv.vn)