Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ

174

Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ cho 52 cán bộ đoàn viên CĐ trên địa bàn tỉnh.

Các Giảng viên hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên. Ảnh: NT

Với mục đích nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý đoàn viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp CĐ và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên CĐ. Đồng thời, thực hiện các chính sách ưu đãi, chăm lo lợi ích cho đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn viên và CĐCS.

Tại buổi tập huấn, các giảng viên Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai hướng dẫn các nội dung liên quan đến sử dụng phần mềm quản lý và khai thác thông tin đoàn viên CĐ với các nội dung như: Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý, báo cáo thống kê, công cụ quản lý đoàn phí, thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên, tạo một nhóm cấp CĐ mới… Đồng thời, trao đổi, giải đáp những ý kiến thắc mắc của các học viên liên quan đến việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên CĐ.
NGUYỄN TRƯỜNG (laodong.vn)