Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Thực hành tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

344

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, năm 2018 Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh đã thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa/ Internet

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, đã kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nắm chắc và kiểm sát tiến độ lập hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra, đề ra yêu cầu điều tra đối với 100% vụ án hình sự.

Viện KSND 2 cấp đã chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các hướng dẫn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và quy chế nghiệp vụ của ngành; kiểm sát chặt chẽ tiến độ giải quyết từng vụ án, do vậy, các vụ án được giải quyết đúng quy định, đảm bảo chất lượng; việc truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các trường hợp đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra đảm bảo có căn cứ và được quản lý, kiểm soát chặt chẽ; khi hết căn cứ tạm đình chỉ được phục hồi điều tra kịp thời.

Trong năm 2018, Viện KSND 2 cấp đã chủ động yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết 100% tố giác tin báo tội phạm, ban hành 1 yêu cầu khởi tố vụ án; 13 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong giải quyết tin báo tội phạm. Viện KSND 2 cấp chỉ đạo các kiểm sát viên nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu xác minh, thống nhất biện pháp xử lý đối với từng tin báo, kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố, không khởi tố; các tố giác, tin báo về tội phạm để giải quyết theo luật định.

Trong quá trình kiểm sát điều tra, Viện KSND đã ban hành 728 yêu cầu điều tra bằng văn bản đạt tỷ lệ hơn 90%; kiểm sát viên tham gia hỏi cung 100% số bị can trong các vụ án hình sự. Kiểm sát chặt tiến độ giải quyết từng vụ án, đảm bảo chất lượng, việc truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phối hợp với cơ quan điều tra và Tòa án giải quyết 8 vụ án theo thủ tục rút gọn; giải quyết 59 vụ án trọng điểm, phục vụ tốt cho yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thông qua hoạt động kiểm sát điều tra, Viện KSND 2 cấp đã ban hành 12 kiến nghị, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra. Ban hành 6 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND cùng cấp và cơ quan chức năng về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân.

Trong năm, Viện KSND 2 cấp còn tăng cường nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự đã nghiên cứu nắm chắc hồ sơ vụ án và các văn bản pháp luật có liên quan, chuẩn bị tốt đề cương xét hỏi, tranh luận, chủ động xét hỏi tranh luận làm sáng tỏ nội dụng vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo và hậu quả của tội phạm để đề nghị áp dụng mức hình phạt có căn cứ, giúp Hội đồng xét xử ra bản án khách quan, đúng pháp luật. Công tác kiểm sát trước, trong và sau phiên tòa được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Năm 2018, Viện KSND đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp và chính quyền địa phương tổ chức 10 phiên tòa lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật của nhân dân. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng thủ tục; không để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam. Chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Viện KSND còn làm tốt việc kiểm sát ra quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân đôn đốc thi hành án kịp thời, đúng pháp luật. Đã ban hành 80 văn bản kết luận có kiến nghị và 31 bản kiến nghị yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự và UBND các phường, xã, thị trấn khắc phục vi phạm.

Trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện KSND đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; thực hiện đầy đủ thẩm quyền của Viện KSND tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp theo quy định; kiểm sát tốt các bản án, quyết định của Tòa án để kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành kháng nghị, kiến nghị.

Kiểm sát 1661 thông báo thụ lý, 305 bản án sơ, phúc thẩm và 1.467 quyết định giải quyết của Tòa án hai cấp. Tham gia 246 phiên tòa xét xử sơ thẩm,15 phiên họp giải quyết việc dân sự, kinh doanh thương mại … Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ tham gia phiên tòa, phiên họp, đã phát hiện kịp thời các vi phạm về thủ tục tố tụng và việc chấp hành pháp luật của đượng sự, để kiến nghị tại phiên tòa theo quy định.

Trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, Viện KSND kiểm sát 100% các quyết định thi hành án dân sự cùng cấp. Làm tốt việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án; kiểm sát chặt chẽ việc giao các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và chưa có hiệu lực pháp luật.

Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tiếp công dân được đảm bảo theo quy định, giải quyết nhanh chóng, không có hiện tượng kêu oan, khiếu kiện.

Công tác xây dựng ngành, tổ chức cán bộ được Viện KSND tỉnh xác định là khâu công tác đột phá. Theo đó, Viện KSND tỉnh đã đề cao việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao.

Viện KSND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Có thể nói, những kết quả đạt được của Viện KSND tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Trần Dũng ( theo báo Ninh Bình)