BHXH thành phố Ninh Bình: Làm tốt công tác phát triển đối tượng và thu, chi bảo hiểm

353

Những năm qua, BHXH thành phố Ninh Bình đã tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật.

Giao dịch tại bộ phận “một cửa” BHXH thành phố Ninh Bình.

Đồng chí Phạm Quang Chung, Giám đốc BHXH thành phố cho biết: Hàng năm, BHXH thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành, chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, của Thường trực Thành uỷ, UBND thành phố Ninh Bình để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, mặc dù tình hình phát triển kinh tế gặp khó khăn, thiên tai có lúc diễn biến phức tạp, do đó nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng…. đã ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Cùng với đó là tình hình nợ đọng BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp còn tiếp diễn. Mức thu nhập của một bộ phận nhân dân trên địa bàn chưa cao… Nắm chắc những thuận lợi, khó khăn đó, BHXH thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Trong năm 2018, BHXH thành phố đã phối hợp với Bưu điện thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn, tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về các quy định mới về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại UBND các phường, xã; tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tăng nhanh độ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Cùng với đó tổ chức hội nghị phổ biến những quy định mới của Luật BHXH, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018 đối với hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, giúp các đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời nhằm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến hết năm 2018, số doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động là 775 đơn vị, tăng 1,73% so với năm 2017. BHXH thành phố đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.

Năm học 2018-2019, toàn thành phố đã có 23.152/23.152 em tham gia BHYT học sinh, đạt tỷ lệ 100%. Bảo đảm phát hành thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định. Các chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu BHXH, BHYT vượt kế hoạch đề ra. Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp hết năm 2018 là trên 153 nghìn người, đạt trên 100% kế hoạch giao; trong đó số người tham gia BHYT là trên 111 nghìn người, tăng 1.897 người so với năm 2017.

Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn đến hết năm 2018 là trên 427 tỷ đồng, tăng hơn 81 tỷ đồng so với năm 2017. BHXH thành phố cũng tích cực đến các đơn vị, doanh nghiệp đôn đốc thu nợ đọng, hoàn thành vượt kế hoạch được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ chi trả BHXH, BHYT, BHXH thành phố thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn nắm chắc tình hình kinh phí được cấp, chuẩn bị đủ nguồn kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thông qua hình thức hợp đồng đại lý với Bưu điện thành phố để quản lý, chi trả, dưới sự kiểm tra, giám sát và hỗ trợ của cán bộ BHXH thành phố và BHXH tỉnh.

Trong năm 2018, BHXH thành phố đã thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT với tổng số tiền trên 847 tỷ đồng. Trong đó, chi từ nguồn ngân sách nhà nước trên 241 tỷ đồng và chi từ nguồn quỹ BHXH là trên 545 tỷ đồng, đảm bảo đúng thời gian, chế độ quy định, an toàn tuyệt đối về tiền mặt.

Theo đồng chí Giám đốc BHXH thành phố Phạm Quang Chung, có được những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng và công tác thu, chi trả BHXH, BHYT là do BHXH thành phố đã rất quan tâm đến công tác tuyên truyền và “dân vận khéo” để triển khai tổ chức thực hiện.

Thông qua việc khảo sát, nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bảo đảm mục tiêu phù hợp, kịp thời, tiết kiệm, lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, người lao động và nhân dân.

Từ đó giúp đối tượng nắm bắt được những quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước, của ngành, kịp thời thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi và thủ tục hồ sơ tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bài, ảnh: Hạnh Chi ( báo Ninh Bình)