Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28

178

Sáng 19/3, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong 10 năm qua, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng KVPT.

Từng cấp tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 28 gắn với các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Ban Chỉ đạo KVPT các cấp được thành lập và củng cố, kiện toàn đúng quy định, hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành luôn coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm, tổ chức thanh tra, kiểm tra, diễn tập, sơ kết, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời các bất cập, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động của KVPT; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về KVPT và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT từng bước được hoàn thiện, tập trung coi trọng xây dựng các tiềm lực như: Tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế – xã hội; tiềm lực khoa học và công nghệ và tiềm lực quốc phòng, an ninh…

Tại Ninh Bình, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh đổi mới và phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập KVPT tỉnh; 18 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện kết hợp với phát triển kinh tế – xã hội gắn với quy hoạch, bố trí quốc phòng và 7 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; 145/145 xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo 6 sở, ngành của tỉnh diễn tập quốc phòng – an ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng, tu sửa hang động, doanh trại.

Kết hợp xây dựng hệ thống làng xã chiến đấu gắn liền với xây dựng cơ sở vững mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân, nâng cao sức mạnh tổng hợp trong KVPT, tỉnh đã đầu tư nhiều nguồn lực cho các dự án 135 phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa. Thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với quốc phòng – an ninh…

Tin, ảnh: Hồng Nam ( theo báo Ninh Bình)