Home Tags Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình

Tag: Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình

Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình: Đơn vị thi...

Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Ninh Bình là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng ba, với nhiệm vụ được giao điều...

TIN MỚI