Home Tags Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Ninh Bình

Tag: Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Ninh Bình

Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Chiều nay (18/3), Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018,...

TIN MỚI