Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019

163

Chiều nay (18/3), Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện chủ để “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH”, năm 2018 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tham mưu, phối hợp ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thì đua, khen thưởng. Đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Khối thi đua đã triển khai ký kết giao ước bám sát nhiệm vụ chính trị, đưa phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng NTM được đẩy mạnh, đảm bảo thực chất và bền vững. Coi trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong năm có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, huyện Yên Khánh được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Mỗi huyện lựa chọn 1 xã đạt chuẩn để thực hiện mô hình xã NTM kiểu mẫu.

Đẩy mạnh thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù. Xây dựng đề án thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với 33 loại sản phẩm chủ lực; 100% HTX được chuyển đổi theo luật HTX năm 2012.

Đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 – 2020 và  phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh và việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

Trong năm, UBND tỉnh đã tặng 139 Cờ Thi đua xuất sắc; 224 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 56 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1175 tập thể, 2060 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh…  Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi đua, khen thưởng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị cũng đã được nghe Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Tại Hội nghị các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của tỉnh đồng tình với báo cáo kết quả công tác năm 2018 và Dự thảo Kế hoạch mở đợt thi đua cao điểm năm 2019; đóng góp ý kiến về một số nội dung như ban hành Bộ tiêu chí thi đua khen thưởng với từng ngành, đơn vị; tích cực tuyên truyền về Di chúc Bác Hồ; đồng thời thảo luận làm rõ một số vướng mắc trong triển khai công tác thi đua khen thưởng như việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn ít; công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao của các đồng chí thành viên, đồng thời đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng của tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo.

Đồng chí đề nghị thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào. Đặc biệt tập trung triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu “Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân điển hình tiên tiến”; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh.

Hàng tháng tổ chức bình bầu, khen thưởng thường xuyên và đột xuất, đặc biệt chú trọng khen cho người lao động để kịp thời động viên, nhân rộng. Các đồng chí trong Ban Thi đua nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục phát huy tinh thần, sáng tạo để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn tỉnh.

Theo Thùy Trâm (nbtv.vn)