Home Tags Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Tag: Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đình chỉ mọi chức vụ giáo hội, còn vị trí trụ...

Mặc dù bị đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuy nhiên Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn...

TIN MỚI