Đình chỉ mọi chức vụ giáo hội, còn vị trí trụ trì chùa Ba Vàng đơn vị nào xử lý?

328

Mặc dù bị đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuy nhiên Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn đảm nhận vị trí trụ trì chùa Ba Vàng sau vụ lùm xùm thỉnh vong, giải oan gia trái chủ.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị đình chỉ, chờ cách chức mọi chức vụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều tối 26/3, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo kết luận cuộc họp xem xét vụ việc Ba Vàng, trong đó có nêu các hình thức xử lý đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thông tin ngay sau cuộc họp chiều 26/3 về sự việc thỉnh vong, giải oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng.

“Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn. Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khi chờ Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN tu chỉnh lần thứ VI”, kết luận của Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN phía Bắc nêu.

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó Ban thường tực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN ) khu vực phía Bắc mới họp, xem xét và đưa ra hình thức tạm đình chỉ chờ tước mọi chức vụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trụ trì chùa Ba Vàng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, vì vậy vị trí này do GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm xử lý. Thượng tọa Thích Thanh Quyết Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh được giao làm Thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Sau câu chuyện làm lễ thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ và thu tiền gây phản ứng, bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý, vậy Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn đủ tiêu chuẩn để giữ vị trí trụ trì chùa Ba Vàng?

Trong các kết luận của Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN ) khu vực phía Bắc có nhắc tới việc yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ, thu tiền-đây là điều không đúng với nghi thức Phật giáo truyền thống.

Hòa thượng Thích Gia Quang cũng nhấn mạnh: Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã để cho Phật tử Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự việc này.

Theo Tiền Phong