Home Tags điều tra dân số

Tag: điều tra dân số

Kim Sơn: Sau 10 ngày thực hiện Tổng điều tra dân...

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện...

TIN MỚI