Home Tags đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Tag: đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Uỷ viên...

Ngày 4/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị tiến hành bầu bổ sung Uỷ...

Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 140 của Ban...

Sáng 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 140 – QĐ/TU của Ban...

TIN MỚI