Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

310

Ngày 4/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai các nội dung có liên quan đến việc bầu cử; đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương nhất trí với đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc giới thiệu đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh để bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả, đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trúng cử Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% số đại biểu có mặt tại hội nghị nhất trí, tán thành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Đỗ Việt Anh đã nhận được sự tín nhiệm, nhất trí cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Đỗ Việt Anh tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực công tác, phấn đấu cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xuân Trường- Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)