Home Tags Giảm nghèo

Tag: giảm nghèo

Nho Quan (Ninh Bình): Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc...

Những năm qua, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững ở vùng dân tộc...

Hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...

Với những chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng...

TIN MỚI