Nho Quan (Ninh Bình): Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm còn 4,99%

306

Những năm qua, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo Chương trình 135. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giảm còn 4,99%.

Được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi nhiều hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số đã thoát nghèo. (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững theo Chương trình 135, huyện Nho Quan đã triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng giúp hộ nghèo, người dân tộc thiểu số giảm nghèo nhanh và bền vững.

Theo số liệu từ huyện Nho Quan, hiện nay huyện có 5 xã, 24 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo ở những bản khó đã giảm nhanh và bền vững.

Cụ thể, nếu năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo các hộ dân tộc thiểu số là 9,24%, thì đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo các hộ dân tộc thiểu số đã giảm còn 4,99%.

Để có được kết quả trên, những năm quan, Nho Quan đã triển khai, áp dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp hỗ trợ từ Chương trình 135 một cách có hiệu quả để tạo nguồn lực cho người nghèo vươn lên. Riêng giai đoạn 2016-2018, huyện đã huy động các nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, trụ sở UBND xã, chợ… với tổng giá trị đạt trên 333 tỷ đồng.

Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền huyện Nho Quan trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

HOÀNG MINH ( theo baodansinh.vn)