Home Tags Luật Thống kê

Tag: Luật Thống kê

Kim Sơn sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra dân số...

Thực hiện Quyết định số 772 ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở...

TIN MỚI