Kim Sơn sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

288

Thực hiện Quyết định số 772 ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Ninh Bình, trong thời gian qua, huyện Kim Sơn đã và đang tiến hành các công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức triển khai đồng loạt nội dung điều tra vào ngày 1/4/2019.

Lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở tại huyện Kim Sơn tổ chức trong tháng 3/2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần, và đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp với khối lượng công việc lớn từ công tác thiết kế, chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu và công bố kết quả.

Do vậy, huyện Kim Sơn đã sớm chỉ đạo Chi cục Thống kê huyện – là đơn vị trực tiếp thực hiện cuộc điều tra, sớm thực hiện chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực, sẵn sàng triển khai đúng, đủ tất cả nội dung điều tra. Ngay trong năm 2018, UBND huyện Kim Sơn đã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện Kim Sơn; đồng thời BCĐ huyện đã hướng dẫn địa phương thành lập BCĐ của các xã, thị trấn.

Qua khảo sát, vẽ sơ đồ nền, địa bàn huyện Kim Sơn có 349 địa bàn điều tra hộ và 64 địa bàn điều tra đặc thù, BCĐ huyện đã tiến hành phân chia địa bàn điều tra cho các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý, lập bảng kê số hộ, ghi phiếu điều tra cho các điều tra viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thao, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kim Sơn cho biết: BCĐ huyện Kim Sơn đã căn cứ kế hoạch của BCĐ tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn toàn huyện phù hợp với tình hình của địa phương. 

Đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Công tác lập bảng kê đã xong, công tác rà soát cũng đang trong giai đoạn kết thúc, toàn huyện Kim Sơn sẽ tiến hành điều tra khoảng 55 nghìn hộ dân với khoảng 180 nghìn nhân khẩu. Toàn bộ 189 điều tra viên và 27 Tổ trưởng Tổ điều tra đã được tập huấn và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên khác của BCĐ huyện, Văn phòng BCĐ huyện, BCĐ các xã, thị trấn cũng đã được phân công các nhiệm vụ cụ thể để sẵn sàng ra quân vào sáng 1/4/2019.

Anh Đặng Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ điều tra xã Yên Lộc cho biết: Tổ điều tra xã Yên Lộc gồm 8 thành viên, phân chia đều mỗi điều tra viên 2 khu vực, tổng là 13 xóm và 1 khu vực đặc thù. Qua các lớp tập huấn của Chi cục thống kê huyện và thực hành điều tra thử, các điều tra viên đã nắm vững kiến thức cơ bản, nội dung và kỹ năng của cuộc Tổng điều tra sắp tới.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện với nhiều mục đích quan trọng, vì tất cả các điều kiện về văn hóa, kinh tế, xã hội, công trình hạ tầng… đều liên quan đến con người, phục vụ cho các nhu cầu của con người. Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở của cả nước và từng địa phương; đáp ứng thông tin về phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát Mục tiêu phát triển bền vững; lập cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 – 2029. 

Cuộc Tổng điều tra 2019 có điểm mới bởi đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên mà toàn bộ các thao tác từ điều tra, giám sát, quản lý đều được thực hiện trên nền tảng công nghệ mạng internet. Thông tin ban đầu sẽ được kiểm tra logic ngay trong quá trình phỏng vấn và nhập thông tin vào phiếu. Từ đó sẽ tăng cường độ chính xác, tiết kiệm thời gian và bỏ qua luôn một số công đoạn như tổng hợp nhanh và nhập tin phiếu điều tra.

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kim Sơn cho biết thêm, Chi cục đã quán triệt đến tất cả các thành viên, BCĐ địa phương trong việc thực hiện tổng điều tra một cách nghiêm túc theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra (Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018), bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin. Đồng thời bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

BCĐ các cấp trong huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đối với huyện Kim Sơn sẽ tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu. Đặc biệt là trên hệ thống đài truyền thanh các cấp để nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó sẽ hợp tác với các điều tra viên, góp phần hoàn thành thắng lợi cuộc Tổng điều tra.

Bài, ảnh: Thái Học ( theo báo Ninh Bình)