Home Tags Sở Văn hóa và Thể thao

Tag: Sở Văn hóa và Thể thao

Hội nghị triển khai lễ phát động toàn dân tập luyện...

Ngày 13/5, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị triển khai lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi,...

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa...

Ngày 21/3, tại Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tổ chức cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” đã tổ chức hội nghị triển...

TIN MỚI