Home Tags Tinh giảm biên chế

Tag: tinh giảm biên chế

Hoa Lư giảm 384 người hoạt động không chuyên trách theo...

Thực hiện thông báo 911 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, huyện...

TIN MỚI