Home Tags Tổng điều tra đã được thành phố Tam Điệp

Tag: Tổng điều tra đã được thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp sẵn sàng cho Tổng điều tra dân...

Ngay từ cuối năm 2018, thành phố Tam Điệp đã hoàn thành việc vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn, lập bảng kê....

TIN MỚI