Home Tags Tổng điều tra dân số và nhà ở

Tag: Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thành phố Ninh Bình: Nỗ lực thực hiện Tổng điều tra...

Sau hơn 10 ngày ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thành phố Ninh Bình đã điều...

TIN MỚI