TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019

311

Trong mấy năm gần đây, TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án. Phát huy những thành quả đó, cán bộ, công chức Tòa án hai cấp tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019.

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Ninh Bình

Cùng với sự phát triển về kinh tế – xã hội thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Bình thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Các đơn vị Toà án huyện, thành phố, các toà, phòng thuộc Toà án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC, của tỉnh và của Tòa án hai cấp tỉnh đề ra; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ án sửa so với những năm trước.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp nghiêm túc thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của TANDTC và các Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ vậy, trong năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình đã thụ lý 3.154 vụ, việc các loại; đã giải quyết 3.014 vụ, việc; đạt tỷ lệ 96%, vượt chỉ tiêu công tác của TANDTC đề ra. Số án còn lại mới thụ lý, còn trong thời hạn xét xử và đang được tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. So với năm 2017, số lượng các vụ, việc TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình đã thụ lý tăng 692 vụ, việc chủ yếu là về dân sự. Chất lượng giải quyết án được nâng lên, tỷ lệ các bản án, quyết định của Toà án bị hủy, sửa năm 2018 giảm so với năm 2017.

Song song với đó, lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Bình cũng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc của người quản lý đối với công chức trong Tòa án hai cấp, nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, phối kết hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Phát huy những thành quả đã đạt được và nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường công tác hòa giải trong các vụ án dân sự và đối thoại trong các vụ án hành chính; làm tốt công tác thi hành án hình sự, đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng thời hạn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tư pháp…

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Bình cũng đã quán triệt đến các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; phát huy tranh tụng dân chủ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; các hoạt động nghiệp vụ bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật, không xử lý oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; kiểm tra kịp thời đối với 100% các vụ án đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị của tòa án cấp huyện; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019.

Trung Thành ( theo congly.vn)