Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

538

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định và chúc mừng các cán bộ

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định các cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm:

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Dương Đức Khanh;

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhung;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Đức Tân;

Phó Chủ nhiệm Thường trực UB Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Gia Long;

Trao quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ tin tưởng với năng lực, phẩm chất, trí tuệ, các cán bộ tiếp tục tự rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phương pháp công tác, tham gia có hiệu quả vào các mặt công tác.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày đề án về việc kiện toàn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là 2 người.

Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Mai Hoa được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 6/11; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Ngọc Hà đã được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với 2 nhân sự trên.

Thực hiện các quy định của TƯ, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồn cán bộ trong quy hoạch Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thảo luận và đề xuất thống nhất về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo VGP