Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng

145

Sáng nay (15/5), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, Đảng ủy trực thuộc.

Đến dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cập nhật các chuyên đề: Quản lý kinh tế, quản lý xã hội đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0. Trong đó, đi sâu phân tích về đặc trưng và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với lịch sử phát triển của thế giới. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề đặt ra cho quản lý kinh tế và quản lý xã hội. Các chính sách của Nhà nước nhằm nắm bắt cơ hội, hạn chế nguy cơ, thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với nước ta. Chuyên đề về không gian mạng và vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia.

Đây là những chuyên đề quan trọng, có nhiều kiến thức mới có tính tổng quát, bao trùm, đang trực tiếp tác động đến quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Theo Trần Trung (nbtv.vn)