Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh- quốc phòng cho đối tượng 3

163

Sáng 14/5, tại trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 cán bộ thuộc đối tượng 3. Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên dành cho đối tượng 3 trong năm 2019 được tổ chức.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hồng Nam

Trong thời gian 15 ngày, các học viên được nghiên cứu 16 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh- quốc phòng, phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tôn giáo, hoạt động đối ngoại; phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ; soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương đơn vị từ thời bình sang thời chiến; Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; luyện tập và bắn súng K54 bài 1…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố và nâng cao kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Xuân Trường ( theo báo Ninh Bình)