Công đoàn viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

296

Thực hiện lời dạy của Bác, năm vừa qua Công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ được đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ do tổ chức công đoàn giao.

Đoàn viên thanh niên trong Khối tham gia hướng dẫn người dân đi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cho biết: Điểm nổi bật là các phong trào thi đua yêu nước do chúng tôi phát động đã được các công đoàn cơ sở cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực theo hướng có trọng tâm, trọng điểm với nội dung thiết thực, đa dạng và phong phú.

Trong đó phải kể đến Phong trào thi đua “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” và Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC”. Năm 2018, đã có 190 đề tài, sáng kiến được đăng ký thực hiện trong đó có 3 đề tài, sáng kiến có giá trị được cấp tỉnh, bộ, ngành, trung ương công nhận. 1 tác giả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, 3 gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương.

Được biết, các CĐCS cũng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ” gắn với Cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Nhờ đó việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đã bước đầu đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Đánh giá này được thể hiện rõ ở những con số thống kê thuyết phục với trên 80% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn, 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa; số giờ giao dịch giảm từ 40 giờ/tuần xuống 25 giờ/tuần; kết quả xếp loại chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 95,1%, nền nếp kỷ cương tiếp tục được chấn chỉnh, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu được nâng lên…

Nhiều đơn vị trở thành điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động như Cục Hải Quan Hà Nam Ninh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Ba Không”: Cán bộ, công chức không muốn thực hiện hành vi tiêu cực, cán bộ công chức không thể thực hiện hành vi tiêu cực, cán bộ công chức không dám thực hiện hành vi tiêu cực. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với VNPT đưa vào áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 56/56 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.

Triển khai Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn kỹ năng nghề nghiệp, các CĐCS tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Năm 2018, có 458 đồng chí tham gia học tập bồi dưỡng lý luận chính trị hệ trung và cao cấp; 2936 đồng chí học đại học, sau đại học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; 106 đồng chí học lớp bồi dưỡng ngoại ngữ dành cho đối tượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và đối tượng được quy hoạch các chức danh trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể…

Hiện nay, tổng số cán bộ, CC, VC, LĐ Khối Cơ quan tỉnh có 3.949 người, trong đó nữ là 1907 người chiếm 48,2%. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Cán bộ, công chức có trình độ trên đại học chiếm 20,2%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 75,6%; trình độ sơ cấp và trung cấp chiếm 4,7%. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là: 729 người, trung cấp là 1154 người.

Năm 2019 Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục phát động và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động…

Đào Duy ( theo báo Ninh Bình)