Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh: Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 và phát động thi đua thực hiện Di chúc của Bác Hồ

310

Sáng 20/3, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình và tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” năm 2019, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ và cán bộ, đảng viên trong BĐBP tỉnh đã nghiêm túc tham gia học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa Chủ đề của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình của từng đơn vị. Kết quả thực hiện Chủ đề công tác là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Tại hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ hiểu sâu sắc hơn về những nội dung cốt lõi, những lời dạy ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc của Người; về tình cảm sâu nặng của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình; truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Quốc Việt ( theo báo Ninh Bình)