Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018

228

Ngày 29/3, đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn huyện Nho Quan. Tham gia buổi giám sát có các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bùi Văn Phương, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự, có đại diện một số sở, ngành có liên quan.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Nho Quan.

Với những chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi (Gọi tắt là Chương trình 135) thực sự trở thành “lực đẩy” để huyện Nho Quan thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.

Trong giai đoạn 2012-2015, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là trên 250 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn vốn thực hiện trên 333 tỷ đồng để thực hiện các dự án gồm: dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình…

Những chính sách giảm nghèo thuộc Chương trình 135 đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở các xã vùng dân tộc, miền núi nhất là các xã đặc biệt khó khăn, miền núi đã đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu ở vác xã đặc biệt khó khăn như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế…

Với 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, tỷ lệ xã có lưới điện quốc gia đến trung tâm xã chiếm 100%, trên 80% trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện cho hàng hóa thông thương, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn.

Tính đến tháng 12-2018, số hộ nghèo của huyện Nho Quan có 2015 hộ, chiếm tỷ lệ 4,65%. Hộ cận nghèo chiếm 5,67%.

Tại buổi giám sát, đại diện các phòng chức năng của huyện Nho Quan cũng nêu rõ những nguyên nhân, làm ảnh hưởng đến hiệu quả việc thực hiện các chính sách giảm nghèo ở huyện Nho Quan.

Cụ thể, nguồn lực đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn dàn trải vì vậy hiệu quả chưa cao.Một bộ phận người nghèo còn thiếu quyết tâm vươn lên thoát nghèo; việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại các vùng khó còn hạn chế, ảnh hưởng tới vấn đề giải quyết việc làm cho nhân dân…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xóa đói giảm nghèo, thông qua việc ban hành các chính sách giảm nghèo thiết thực, phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Những chính sách này đã được huyện Nho Quan thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần tạo nên diện mạo mới cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tuy vậy, để công tác xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Nho Quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người nghèo hiểu biết hơn về cách chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức, nhận thức và nghị lực để nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, cần phân tích rõ nguyên nhân nghèo của từng đối tượng để đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh việc trực tiếp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện chính sách của huyện Nho Quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở Tài Chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu những đề xuất của huyện để trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chính sách thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh.

Đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến, đề xuất của huyện Nho Quan, những nội dung của buổi giám sát sẽ là cơ sở để phục vụ đoàn ĐBQH tỉnh tại các phiên làm việc với Quốc hội trong thời gian tới.

Đào Hằng Minh Quang ( theo báo Ninh Bình)